Promocje
Wyszukiwarka
Losowy produkt
0087a.JPG

Bransoletka - 0087

Cena:17.90
Ostatnio dodane
0061a.JPG

Broszka - 0061

Cena:9.90
Newsletter

Wizyt:
Dzisiaj: 1Wszystkich: 41607

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego migotka.com

 

Informacja o Firmie:

 1. Sklep internetowy działający pod adresem migotka.com prowadzony jest przez CD-MEDIA Katarzyna Kowalkowska z siedzibą w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 129/33, NIP 874-116-52-24, REGON 340753070, e-mail sklep@migotka.com, nr telefonu 56 69 74 599.

Ochrona danych osobowych

 1. Zakupy w sklepie migotka.com odbywają się bez konieczności rejestracji indywidualnego konta klienta.
 2. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu migotka.com są przetwarzane przez CD-MEDIA Katarzyna Kowalkowska z siedzibą w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 129/33.
 3. Dane przekazywane przez klientów sklepu migotka.com są wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania umowy kupna-sprzedaży:
  • wystawienia dokumentu sprzedaży
  • zlecenia usługi transportu
  • jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep migotka.com
 4. Sklep migotka.com umożliwia anonimowe pozostawienie adresu e-mail w celu zapisania się do newslettera
 5. Klient ma m. in. prawo do żądania wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie migotka.com są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Ceny w sklepie internetowym migotka.com mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach portali aukcyjnych.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy migotka.com umożliwia Klientom składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym migotka.com i zawierania umów sprzedaży na odległość.
 2. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się nadanie statusu „W realizacji”.
 4. Sklep migotka.com nie realizuje zamówień za pobraniem.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym migotka.com dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika DPD oraz Poczta Polska.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, oczekiwanie na płatność, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  • czas dostawy, zależny od wybranego spedytora.
 3. Wraz z towarem wydawany jest paragon fiskalny. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy informację o tym wpisać w polu komentarza w trakcie składania zamówienia oraz podać wymagane dane.
 4. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, sklep migotka.com zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar dokonywana jest przez klienta przed jego wydaniem:
  • Przelewem na wskazany rachunek bankowy.
  • Za pomocą usługi partnera Transferuj.pl
  • Gotówką przy umówionym wcześniej odbiorze osobistym.
 2. Migotka.com może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności.

Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru katalogowego. Brak numeru katalogowego nie stanowi przeszkody w zwrocie towaru.
 3. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają zgodnie z ustawą:
  • otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych
  • świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
 4. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
 5. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę sprzedaży uważa się za niezawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego migotka.com

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa klient. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. W przypadku stwierdzenia prawidłowości roszczenia reklamacyjnego, towar jest wymieniany na wolny od wady i wysyłany klientowi na koszt sklepu migotka.com. Jeżeli reklamacja jest bezpodstawna, towar odsyłany jest do klienta na jego koszt.
 3. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe.
 4. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 5. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym sklepu migotka.com i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
 6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta) gwarancyjny lub dowód zakupu.
 7. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.
 8. Przesyłki serwisowe należy wysyłać na adres:
                CD-MEDIA Katarzyna Kowalkowska
                87-300 Brodnica
                ul. Przykop 11
                z dopiskiem "SERWIS"

 

Postanowienia końcowe

 1. Sklep migotka.com. zastrzega prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 2. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Zgodnie z art 8 ust 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego migotka.com jest dobrowolne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny klienta, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
  • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
 5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej migotka.com.
 6. Regulamin Sklepu Internetowego migotka.com nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

Wygodę i duy wybr metod płatności zapewnia Transferuj.pl
Facebook